Kompleksowy remont klatek schodowych dla CHEMOBUDOWY w przy ul. Zakątek w Krakowie.