Prace polegały na wykończeniu części wspólnych wraz z siłownia oraz wiele prac pomocniczych i dodatkowych.