Malowanie sal lekcyjnych w szkole podstawowej przy ul. Dygasińskiego.